Nemocnice Na Bulovce

Předmět činnosti nemocnice

Nemocnice Na Bulovce tvoří jednotný funkční, organizační a hospodářský celek, který se zabývá zejména následujícími činnostmi:
 

  1. Nemocnice je vybraným zdravotnickým a vzdělávacím zařízením určeným MZ ČR. Poskytuje dospělým i dětem ambulantní a lůžkovou základní, specializovanou a zvláště specializovanou diagnostickou a léčebnou péči, jejích součástí jsou i nezbytná preventivní opatření. Zdravotní služby poskytuje ve spádové oblasti vymezené MZ ČR i na území celé České republiky.
  2. Zdravotnická pracoviště nemocnice jsou výukovými základnami lékařských či jiných fakult, IPVZ, příp. dalších institucí pro vzdělávání lékařů a dalších odborných pracovníků ve zdravotnictví.
  3. Nemocnice umožňuje odborné praktické vyučování žáků středních a vyšších zdravotnických škol. Může dále provádět kvalifikační kurzy k získávání způsobilosti pro výkon povolání nižších a pomocných zdravotnických profesí.
  4. Nemocnice provádí základní a klinický výzkum, zavádění a ověřování nových poznatků a metod v klinické praxi. Podílí se na klinickém hodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravotnické techniky s cílem prokázat jejich účinnost, bezpečnost a jakost. Spolupracuje přitom s institucemi v České republice i v zahraničí.
  5. Nemocnice poskytuje komplexní lékárenskou péči, zajišťuje transfúzní služby a zpracovává biologický materiál a provádí velkou škálu laboratorních vyšetření v jednotlivých oborech komlementu
  6. Nemocnice zajišťuje tzv. ostatní činnosti, zejména pak ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní a další obdobné činnosti v rozsahu potřebném pro provoz nemocnice. Zajišťuje také své zásobování léky a zdravotnickými prostředky.
  7. Nemocnice může provozovat mimo svoji hlavní činnost také jinou, doplňkovou činnost, v souladu s právními předpisy, v rozsahu a za podmínek stanovených zřizovatelem.
  8. Nemocnice uzavírá smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami. Finanční prostředky pro svoji činnost získává zejména z úhrad za poskytnutou zdravotní péči od zdravotních pojišťoven a z ostatních činností prováděných v souladu s platnou zřizovací listinou.


 

Kontakt

Nemocnice Na Bulovce

Adresa:
Budínova 67/2 Praha 8 180 00
Telefon:
+420 266 081 111
E-mail:
info@bulovka.cz
Web:
http://www.bulovka.cz/
GPS:
zobrazit na mapěN 50° 6' 55,71" E 14° 27' 51,64"

Z fotogalerie

Nemocnice Na Bulovce

Agendy a činnosti organizace

Zde vidíte seznam všech agend a činností, kterými se organizace zabývá. Kliknutím na název zobrazíte jejich podrobnější popis a seznam všech dalších organizací, které se vybranou agendou nebo činností zabývá.

Hledání organizace

Vyberte první písmeno názvu organizace:

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z

Zadejte klíčová slova k vyhledání: