Současnost

Fakultní nemocnice Plzeň zajišťuje pro oblast Plzeňského kraje nemocným základní, specializovanou i takzvaně superspecializovanou medicínskou péči ve všech oblastech, s výjimkou popáleninové medicícíny, transplantací kostní dřeně u dětí, nejsložitějších transplantací orgánů a operací srdce u dětí. V některých oborech zajišťujeme zdravotní péči také pro obyvatele přilehlých regionů, zejména jižních a severních Čech, Karlovarska a části středních Čech. Ale například v oblasti umělého oplodnění, transplantací kostní dřeně, operací jater, prostaty či ledvinových nádorů je význam Fakultní nemocnice Plzeň celorepublikový. Velice důležitá jsou též akreditovaná odborná centra. Nemocnice je provázána s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Plzni. Zejména v oblasti takzvané speciální a superspeciální lůžkové i ambulantní péče je její úloha v kraji a okolí nezastupitelná.

Fakultní nemocnice Plzeň registruje každoročně více než 55 tisíc hospitalizací, odbornými ambulancemi projde ročně na 800 tisíc pacientů a jejich počet stále roste. V nemocnici se narodí každým rokem přes dva tisíce dětí.

Díky dlouhodobé ekonomické stabilitě nemocnice investuje do svého rozvoje a nákupu nejlepší zdravotnické techniky tak, aby zajistila pacientům, zejména obyvatelům Plzeňského kraje, co nejlepší a dostupnou medicínskou péči. Máme například špičkovou diagnostiku pomocí počítačového tomografu (CT), magnetickou rezonanci (MR) a nejnověji také vyšetření pomocí PET / CT. Tato metoda dokáže odhalit rozvíjející se nádorové onemocnění ve chvíli, kdy pacient ještě nemá žádné potíže spojené s nemocí. Slouží rovněž k výběru optimálního způsobu léčby nově zjištěných nádorových onemocnění krvetvorby, nádorů plic, nebo také k posuzování zbytkového onemocnění po operacích pokročilejších nádorů tlustého střeva a prsu.

Akreditovaná centra FN Plzeň

 • AIDS Centrum Plzeň
 • Centrum asistované reprodukce
 • Centrum komplexní péče o děti s rizikem poruch vývoje
 • Centrum léčby bolesti
 • Centrum pro cestovní medicínu a vakcinaci
 • Centrum pro demyelinizační onemocnění a jiná zánětlivá postižení nervového systému
 • Centrum pro komplexní péči o pacienty s poruchami hemostázy včetně hemofilického centra
 • Centrum pro nemocné s cévními mozkovými příhodami
 • Centrum pro preventivní kardiologii a hypertenzi
 • Centrum pro screening chorob prsní žlázy
 • Centrum pro transplantaci kostní dřeně
 • Diabetologické a nutriční centrum
 • Kardiocentrum
 • Komplexní onkologické centrum
 • Osteocentrum
 • Onkogynekologické centrum
 • Perinatologické centrum
 • Transplantační centrum (orgánové)
 • Traumatologické centrum pro děti a dospělé

Fakta o FN Plzeň

Rozmístění do čtyřech samostatných areálů na různých místech v Plzni
Počet lůžek 1830
Počet zaměstnanců (přepočtený úvazek) 3850
Počet zaměstnanců (fyzických osob) 4035
Klinik / ústavů / oddělení 50
Roční obrat 3,4 mld.
Vyrovnané hospodaření
Ročně více než

 • 50 tisíc hospitalizací
 • 2000 porodů
 • 800 tisíc ambulantních vyšetření

Hlavní poslání FN Plzeň

 • poskytování základní, specializované a zvlášť specializované diagnostické a léčebné péče - lůžkové i ambulantní (zejména Plzeňský kraj, částečně Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Jihočeský kraj)
 • výuka (lékařů - Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, nelékařských zdravotnických pracovníků - VŠ, SŠ, VOŠ a další)
 • základní a klinický výzkum

Rozmístění pracovišť

ze třech samostatných areálů jsou největší dva

FN Plzeň - Lochotín
- moderní areál
- Specializovaná a zvlášť specializovaná péče (Traumacentrum, Kardiocentrum...)
- V roce 2005 zahájena výstavba nového sídla Gynekologicko-porodnické kliniky a Neonatologického oddělení

FN Plzeň - Bory
- původní nemocniční areál pavilonového typu
- Základní péče a některé druhy specializované péče (infekce, plicní, kožní, ORL)
- základní chirurgická a interní péče

Mimo dva základní areály zůstává
- Radioterapeutické a onkologické oddělení

Pacienty může zajímat:

 • Centrum asistované reprodukce a imunologie s programem tzv. umělého oplodnění a spolupracující s vynikající ambulancí reprodukční imunologie, která soustředí neplodné páry z tuzemska i zahraničí. Institut reprodukční medicíny a endokrinologie má partnerská pracoviště v rakouském Bregenzu, švýcarském Niederuzwilu a italském Meranu.
 • Důležitá jsou rovněž centra zabývající se léčbou bolesti, transplantacemi kostní dřeně, léčbou cévních mozkových příhod a nemocí srdce.
 • Pacientům se selháním funkce ledvin nabízíme špičkové a mezinárodně uznávané nefrologické pracoviště, včetně hemodialýzy.
 • Nový speciální diagnostický program pomocí vyšetření PET/CT (pozitronová emisní tomografie spojená s počítačovou tomografií), který se soustředí na diagnostiku nádorových onemocnění ve velmi ranném stádiu - tedy v době, kdy pacient ještě nemá potíže.
 • Oba hlavní areály nemocnice mají vlastní heliport. Heliport ve FN Plzeň - Lochotín navazuje na Emergency - urgentní příjem.
 • Možnost ubytování na nadstandardně zařízených pokojích.
 • Na všech našich pracovištích se pacienti dohovoří velice dobře anglicky či německy. Dobrá bývá i možnost komunikace v ruštině. V případě potřeby zajistíme tlumočníka.
 • Na požádání zprostředkujeme duchovní službu - návštěvu kněze u pacienta
 • Díky systematickému vzdělávání našich předních odborníků a podpoře vedení FN Plzeň dochází k rychlému zavádění nejnovějších diagnostických a léčebných metod a nemocnice nabízí špičkovou péči i technické vybavení srovnatelné se zahraničními pracovišti.
Hledání organizace

Vyberte první písmeno názvu organizace:

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z

Zadejte klíčová slova k vyhledání: