Služby ve FN

Centrum asistované reprodukce a imunologie s programem tzv. umělého oplodnění a spolupracující s vynikající ambulancí reprodukční imunologie, která soustředí neplodné páry z tuzemska i zahraničí. Institut reprodukční medicíny a endokrinologie má partnerská pracoviště v rakouském Bregenzu, švýcarském Niederuzwilu a italském Meranu.
Důležitá jsou rovněž centra zabývající se léčbou bolesti, transplantacemi kostní dřeně, léčbou cévních mozkových příhod a nemocí srdce.

Pacientům se selháním funkce ledvin nabízíme špičkové a mezinárodně uznávané nefrologické pracoviště, včetně hemodialýzy.

Nový speciální diagnostický program pomocí vyšetření PET/CT (pozitronová emisní tomografie spojená s počítačovou tomografií), který se soustředí na diagnostiku nádorových onemocnění ve velmi ranném stádiu - tedy v době, kdy pacient ještě nemá potíže.

Oba hlavní areály nemocnice mají vlastní heliport. Heliport ve FN Plzeň - Lochotín navazuje na Emergency - urgentní příjem.

Možnost ubytování na nadstandardně zařízených pokojích.

Na všech našich pracovištích se pacienti dohovoří velice dobře anglicky či německy. Dobrá bývá i možnost komunikace v ruštině. V případě potřeby zajistíme tlumočníka.

Na požádání zprostředkujeme duchovní službu - návštěvu kněze u pacienta.

Díky systematickému vzdělávání našich předních odborníků a podpoře vedení FN Plzeň dochází k rychlému zavádění nejnovějších diagnostických a léčebných metod a nemocnice nabízí špičkovou péči i technické vybavení srovnatelné se zahraničními pracovišti.

ve všední dny         15 - 17 hodin
so + ne, svátky         14 - 16 hodin

Mimo tyto doporučené termíny lze dohodnout s ošetřujícím lékařem/sestrou ve službě a dle závažnosti pacientova zdravotního stavu i jiné hodiny návštěv. Na Infekční klinice, Anesteziologicko - resuscitační klinice a jednotkách intenzivní péče, Dětské klinice a na dětských stanicích ostatních klinik a oddělení umožňujeme návštěvy s ohledem na charakter těchto provozů pouze s užitím přidělených ochranných pomůcek dle pokynů zdravotnického personálu nemocnice. Z hygienicko-epidemiologických důvodů může ředitelka nemocnice návštěvy dočasně zakázat. Pokud je hospitalizováno dítě, je možné domluvit s personálem na vybraných pracovištích hospitalizaci rodiče.

Hledání organizace

Vyberte první písmeno názvu organizace:

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z

Zadejte klíčová slova k vyhledání: