Agendový portál - informační server o zdravotnických resortních organizacích

Zajímá Vás
Výsledky cíleného státního zdravotního dozoru zaměřeného na ověření zdravotní nezávadnosti zmrzlin

Zpráva o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru zaměřeného na ověření zdravotní nezávadnosti zmrzlin podávaných v zařízeních poskytujících stravovací služby.

Informace o rizicích látky – Plenkové kalhotky (distributor Ominia Tour s.r.o.)

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, informuje veřejnost o rizicích látky DEHP obsažené ve výrobku:

Ministr zdravotnictví přijme delegaci z Číny

Léčebné pobyty čínských pacientů v českých lázních nebo vznik první kliniky tradiční čínské medicíny v ČR. Taková budou témata setkání ministra Svatopluka Němečka s představiteli čínského zdravotnického sektoru, které se uskuteční ve středu 27. srpna 2014.