Agendový portál - informační server o zdravotnických resortních organizacích

Zajímá Vás
Zařazení modulu Balneologie do výuky

Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejňuje publikaci Základy balneologie jako podpůrný materiál pro výuku vzdělávacího modulu balneologie u zdravotnických oborů středního, vyššího odborného, vysokoškolského a specializačního vzdělávání nelékařů.

Asistentka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání

Asistentka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání